JOCO VIETNAM

GIỚI THIỆU

Cung cấp các giải pháp tốt nhất cho Doanh nghiệp Dịch vụ Giải pháp thương mại

Là người tiên phong trong xu hướng công nghệ mới nhất, đặc biệt là các công nghệ cốt lõi của Công nghiệp 4.0, JOCO đã nhanh chóng nắm bắt các cơ hội toàn cầu để phát triển hệ sinh thái gồm các nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ. Một hệ sinh thái như vậy đã giúp đẩy nhanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.

  • Dịch vụ IT
  • Giải pháp theo ngành
  • Nền tảng quản lý doanh nghiệp
Tại sao chọn chúng tôi

Tìm hiểu thêm Tính năng của chúng tôi Tính năng của chúng tôi Tính năng của chúng tôi

JOCO đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời thông qua việc triển khai các giải pháp và nền tảng quản lý mới.

Sự cải tiến
JOCO phát triển và mở rộng danh mục giải pháp, hướng tới nền tảng All-in-One có thể kết nối với các dịch vụ, giải pháp của bên thứ ba.
Sáng tạo ý tưởng mới
JOCO đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời thông qua việc triển khai các giải pháp và nền tảng quản lý mới.
Dịch vụ IT
JOCO phục vụ các tổ chức và công ty về các giải pháp công nghệ tối ưu hóa chuyển đổi kỹ thuật số nhằm phá bỏ các rào cản và nắm bắt các cơ hội kinh doanh.
Giải pháp theo ngành
JOCO là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp, giúp biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng trong mọi lĩnh vực kinh tế.